Peplink InControl Entegrasyonu (Syslog & API)

InControl; Peplink ve Pepwave cihazlarının monitoring hizmetlerini ve raporlama araçlarını sunan bulut tabanlı cihaz yönetim ortamıdır. Örnek olarak portatif özellikli 3G modemlerin controller özelliğini sunan complianceları verebiliriz.

InControl cihazlarını 2 farklı yöntemle Logsign'a entegre edebiliriz.

 - Syslog yönlendirmesiyle

 - API yöntemiyle

Her 2 yöntemde hem entegrasyon türü, hem de alınacak veriler farklılık gösterecektir. Bu nedenle InControl entegrasyonu yapılırken kaynağın her 2 yöntemle de eklenmesi gerekir.

Syslog yönteminde, InControl cihazına bağlı olan tüm aygıtlar üzerindeki kullanım, trafik, identity vs logları tanımlanacak syslog sunucusuna gönderilir. API yönteminde ise Logsign, belirlenen periyotlarda InControl'e API requesti gönderecek, ve sonrasında InControl veri olarak her cihaz üzerinde o ana kadar gerçekleştirilen total bant genişliği kullanım verisini gönderecektir.

 

Syslog Yöntemiyle Entegrasyon

Cihazın default konfigürasyonlarında syslog yönlendirme özelliği bulunmamaktadır. Bu nedenle syslog yönlendirme işlemi için Peplink'in teknik destek departmanına konuyla ilgili bir case açıp talepte bulunabilir, ya da destek aldığınız temsilcinizle irtibata geçerek bu işlemin gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Syslog server olarak Logsign tanımlanıp yönlendirme gerçekleştirildikten sonra aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1- Logsign arayüzünde Settings menüsü altından Data Input > Device List sekmesine gidilerek Add New Source butonu tıklanır.

2- Logları syslog yöntemiyle alacağımızdan SYSLOG seçeneği tıklanır.

3- Gelen listede vendor olarak Peplink seçilir.

4- Gelen ekranda InControl kaynağımız için IP, description ve tag bilgileri doldurularak Save butonu tıklanır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra cihazımızı syslog yöntemiyle eklemiş olacağız. Sonrasında gelecek Device List ekranında kaynağın yanında bulunan Search butonuna tıklayarak log sonuçlarını inceleyebilir, bu bilgilerle yeni rapor ve dashboardlar oluşturabilirsiniz.

 

 

API Yöntemiyle Entegrasyon

Bu yöntemde Logsign, yukarıda belirtildiği gibi InControl cihazına belirlenen periyotlarda API requesti gönderecektir. Bu entegrasyonu gerçekleştirmek için tekrar Settings menüsü altından Data Input > Device List sekmesine gidilerek Add New Source butonu tıklanır. Sonrasında aşağıdaki seçenekler sırasıyla takip edilir.

1- Add New Source butonu tıklandıktan sonra gelecek pencerede PEPLINK seçeneği seçilir.

2- Gelen pencerede bilgiler sırasıyla girilerek Save butonu tıklanır ve kaynak entegrasyonu tamamlanır.

Description: Kaynağımıza vereceğimiz isim.

Tag: Kaynağı belli bir isimle etiketleyebileceğimiz alandır. Birden fazla Peplink kaynağı eklendiğinde aynı tag verilerek EventSource.Tag kolonu ile sadece Peplink kaynaklarından gelen loglar filtrelenebilir.

Username: InControl kullanıcı adınız.

Password: İlgili kullanıcı adına ait şifre bilgisi.

Host: InControl'e erişim için kullandığınız url bilgisi. (http)

Api Base: Host kısmında girilen url bilgisinin https formatında bu alanda da girilmesi gerekir. Yapılacak API requestleri bu urllere gönderilecektir.

Organization: InControl tarafından size sağlanan organizasyon bilgisi girilecektir.

Period: API requestinin ne kadar zamanda bir gönderileceğini belirleyeceğiniz zaman aralığı bilgisidir. Saniye bazlı bir değer girilmesi gerekir.

EPS: Desteklenecek EPS (Event Per Second) bilgisini elle belirleyebilirsiniz.

 

3- Kaynak eklendikten sonra gelecek Device List menüsünde, eklenen kaynağın yanında bulunan Search butonuna tıklayarak log sonuçlarını inceleyebilirsiniz.

4- Search menüsünde kaynak ile ilgili sonuçları, ilgili sorgu ile filtrelenmiş olarak görebileceğiz. Burada Bytes.Total kolonu altında, sorgunun çalıştırıldığı gün saat 00:00'dan itibaren hangi cihazdan o ana kadar ne kadar bandwidth kullanımı yapıldığı bilgisini görebilir, sonrasında ilgili sorgu ile yeni dashboard ve raporlar oluşturabilirsiniz.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?
0 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Yorumlar